• Herstel , Onderhoud en Professionele Technische Hulp voor Bedrijven - Mail ons: Contact

 • FAQ

 • Frequently Asked Questions

  Hieronder kan U enkele van de ons meest gestelde vragen terugvinden. Heeft U zelf een vraag waarvan U denkt , deze hoort hier ook thuis, stuur ons gerust een mailtje en we zien of het hier thuishoort en geplaatst kan worden.

 • Hoe moet ik Office 365 Verlengen met de Productsleutel die ik verkregen heb?

  Microsoft maakt het een beetje moeilijk maar als je ons stappenplan volgt, kan je dit makkelijk uitvoeren.

  Ons stappenplan kan je terugvinden door te klikken op volgende link : OFFICE 365 VERLENGEN

   

 • Hoe verleng ik Norton Security met een aangekochte code ?

  Norton probeert U uiteraard een domiciliëring aan de man te brengen opdat alles automatisch van uw rekening zou gaan.
  Indien U echter na een jaar wenst het gekozen product te wijzigen ( vb  van 3 gebruikers naar 5 of van 5 naar 1 gebruiker etc .. ) dan is dit een stuk moeilijker achteraf.

  Kies daarom om jaarlijks zelf te kiezen op hoeveel toestellen U beveiliging wenst en bestel uw licenties bij ons.

  Hoe de sleutel(s) invoeren die U van ons verkrijgt kan U via volgende link nalezen en uitvoeren :

  https://www.quality-pc.be/norton-verlengen-met-een-code/

  TIP! Voer best de verkregen sleutel in op de laatste dag van uw abonnement anders riskeert U resterende dagen te verliezen.

 • Ik kan een product niet terugvinden op jullie site?

  In de meeste gevallen zullen wij het product toch kunnen leveren maar aangezien wij meer dan 700.000 artikels hebben is het onmogelijk is deze allemaal op een ordentelijke manier te presenteren en bij te houden of aan te passen op de website.
  U kan dus best een mailtje sturen naar ons via de Contact pagina, waarna wij uw benodigde product voor U kunnen opzoeken.

 • Geven jullie ook les ?

  Ja en neen:

  Wij hebben geen voorbereide cursus voor handen en zijn dus niet voorbereid op groepslessen.
  Privé les kan eventueel bekomen worden, doch enkel na overleg. Wij zijn ervan overtuigd dat een uurtje privé les over hetgeen U zelf beter wenst te kennen veel productiever is dan een sessie groepslessen met algemene informatie.

 • Wat valt nu juist onder Garantie ?


  Wettelijke Garantie:

  De wettelijke garantie is een door de overheid opgelegde garantie en deze legt de verkoper een garantieperiode van twee jaar op bij verkoop aan particulieren.

  Deze garantieperiode van twee jaar is opgesplitst in twee delen:

  De eerste 6 maanden: in deze periode kan de klant zonder enige bewijslast met het product terug stappen naar de verkoper. De verkoper dient te bewijzen waarom een product niet onder garantie valt indien de garantie geweigerd zou worden.

  6 tot 24 maanden: In deze periode dient de koper te bewijzen dat een gebrek reeds aanwezig was bij het moment van aflevering indien de verkoper de garantie zou weigeren.

  Commerciële Garantie:

  De commerciële garantie is de garantie die de fabrikanten of verkopers zelf aanbieden. Deze garantie is optioneel. Het kan zijn dat de commerciële garantie korter is dan de wettelijke garantie. In dit geval heb je aanspraak op de wettelijke garantie.
  De commerciële garantie kan echter ook langer zijn of andere en betere voorwaarden geven, wat U als eindklant uiteraard ten goede komt.

  Garantie op Verborgen Gebreken:

  Aankopen voor bedrijven, vrije beroepen, overheden vallen niet onder de wettelijke garantie voor consumenten. De enige wettelijke garantie die hen beschermd is de garantie op verborgen gebreken. U kan echter in veel gevallen wel gebruik maken van de commerciële garantie. Deze garantie beschermt trouwens eveneens de consument.

  Geen Garantie:

  De garantieregeling dekt niet alle mogelijke problemen die je kunt hebben met een product.
  Onder andere schade door vocht, verkeerd gebruik, verkeerde en/of ondeskundige montage, incompatibele installaties, laten vallen, opzettelijk of onopzettelijk aangebrachte schade, het defect gaan van een product door normale slijtage, het verbreken van garantiezegels, en zo verder… geven geen aanleiding tot garantie.

  Softwareproblemen:

  Computers die trager beginnen te werken, "rare kuren" vertonen, toestellen die vastlopen of spontaan opnieuw opstarten, ... hebben dikwijls te kampen met softwareproblemen. Problemen met software zijn geen defect en hebben helemaal niets met garantie te maken. Deze problemen kunnen bij wijze van voorbeeld veroorzaakt worden door virussen, foute handelingen, niet compatibele stuurprogramma's en/of andere software, verkeerde versies van de software, problemen met de internetverbinding tijdens het installeren van een update of programma, ...vallen niet onder garantie.

  Herinstallatie / opnieuw configureren na een garantiedefect:

  Dit valt niet onder garantie. Mocht uw toestel een defect vertonen die binnen garantie valt, dan wordt het defect volledig kosteloos onder garantie hersteld en/of vervangen. In het geval dat U na deze herstelling en/of vervanging wenst dat alle software opnieuw wordt geïnstalleerd en geconfigureerd wordt, dan is dit niet inbegrepen in de garantie van het toestel.

  Enkele voorbeelden :

  * U koopt een Laptop en uw scherm werkt niet meer. Uw toestel valt binnen de 24 maand wettelijke garantie.   => Het scherm wordt volledig kosteloos vervangen en uw toestel is weer 100% technisch in orde.

  * Uw toetsenbord of muis pad van de laptop werkt niet meer maar het valt binnen garantie.    => Ook hier worden alle nodige onderdelen volledig kosteloos vervangen en/of hersteld en uw laptop is weer 100% technisch in orde.

  * Uw harde schijf van uw toestel gaat stuk.   => Uw harde schijf wordt net zoals voorgaande volledig kosteloos vervangen en uw laptop is weer 100% technisch in orde.
  MAAR : U had uw toestel aangekocht en (optioneel) ook alle software vooraf laten installeren, eventueel ook uw printer laten installeren en ook nog alle gegevens van uw oude PC laten overzetten...
  U wenst dit nu opnieuw laten uitvoeren na de herstelling van uw toestel. Dit is echter opnieuw een optionele dienst, die tegen betaling kan worden uitgevoerd en dus niet onder garantie valt.

   

  Elke aanvraag tot garantie wordt individueel onderzocht en door ons beoordeeld, waarna we U op de hoogte brengen of het defect al dan niet onder garantie valt. Ook in onze Algemene Voorwaarden kan U hierover meer informatie terugvinden.

   

 • Bieden jullie een Uitgebreide Waarborg aan ?

  JA , wij bieden de mogelijkheid om uw standaard garantie te verlengen en uit te breiden tot max 3 jaar.

  U kan hierover meer lezen op volgende pagina : CAP Protection - Uitgebreide Waarborg.